piektdiena, jūlijs 20, 2012

Poga... varbūt laimes poga? :)


Jau vakar, darbā sēžot, uznāca vēlme uzcakot kādu rokdarbu... tādu ātru un maziņu, jo laika trūkst, bet darboties gribās.. tad nu sazīmēju shēmu par pamatu ņemot latvju zīmes...

Māras krusts.
Simetrisks krusts kam galotnēs pārkrustoti visi zari. Reizēm to dēvē par krustu. Veliskās kustību pasaules un uguns simbols. Zīme izsaka veliskās pasules galīgumu, jo tās izpausmēm ir gan sākums, gan beigas. Zīme cieši saistīta ar uguni, māju un auglību. Priekšmets kam Māras krusts uzvilkts, simboliski tiek ziedots Mārai, saņemot pretī tās svētību un uzraudzību.
Austras koks. Pasaules koka simbolisks apzīmējums. Balstās uz Māras zemes ūdeņiem. Salapojis koks apzīmē garīgā spēka izpausmi. Caur Austras koku lec un riet
saule. Simbolizē dienas rītu. Austras koks nav zīme, bet gan arguments. 
Dārziņš (Aka). Šī zīme sargā ģimeni. Jostās izmantotā zīme palīdz, ja to izritina ap sevi uz galda pirms zintnieciskām darbībām, zīlēšanas, pareģošanas, gaišpareģošanas. Var zīmēt uz sadzīves priekšmetiem, jo Dārziņš priekšmetus un to lietotājus savieno ar Dievu, Dieva spēku un padomu.
Zalkša zīme.. Apzīmē gudrību un zinātkāri. Kas šo zīmi valkā, tiek uzskatīts par viedo, kam pieejama gudrība. Pieminēts tiek dažādu krāsu zalktis. Visspēcīgākais ir baltais zalktis. Zalkša zīme ir saistīta ar veļiem un veļu rituāliem. Zīmi lieto arī kā pazemes simbolu. To galveno kārt izmanto zintnieki.
Jumis. Atvasināts no zelta jeb Dieva krusta. Jumis nes auglību, pārticību, tāpēc ar to nobeidz Dieva zīmi mājas jumtā. Kad trūkst naudas makā jāiegriež 81 jumītis lai nāk pārticība. Jumis ir visbiežāk lietojamā zīme praktiski izmantojamos priekšmetos, piemēram darbarīkos. Ar to saistīti dažādi labības pļaujas un ražās rituāli.
Zvaigznes zīme.. Trešā svarīgākā debesu spīdekļu zīme ir zvaigzne. Tai ir liela nozīme tumsas un pazemes spēku atvairīšanā. Zvaigzne sastopama ziemeļu tautu rotājumos, segās, galvas rotās, apģērbos, cimdos uz durvju un logu palodām, kliņķiem. Zvaigžņu sega naktī sargā gulētāju dvēseli.
Ūsiņa zīme. Cimdos bieži redzamā Ūsiņa zīme ir līdzīga diviem ar mugurām kopā saliktiem E burtiem. Tā pazīmē senākā gaismas dieva Ūsiņa zirgus un Saules vedējus. Cimdus ar šim zīmēm sauc par atslēgaiņiem, un tie valkātājiem dod īpašu veiksmi ceļojumos. 
Info no šejienes: http://www.sudrabanams.lv/lv/sudraba/chapter/452/%3Cnoindex%3Epar%3C-noindex%3E-gredzeniem.htm

Un šodien pusdienu pārtraukumā šo shēmu izšuvu un izveidoju pogu. 


 Tā kā katra zīme ir ar savu enerģiju un spēku, tad ticēsim, ka šī poga arī spēj nest veiksmi tās nēsātājam un aizsargāt pret tumšajiem spēkiem :)


Citreiz šūtu uz linveidīga auduma, taču šoreiz pa rokas tvērienam bija tikai šāds...